Grensnet Ek. för. index.jpg

Fast telekomanslutning kvar i bygden!

"TeliaSonera avvecklar för närvarande de delar av kopparnätet som består av gamla och långa stolplinjer och små telestationer med få kunder, vilka enligt TeliaSonera är byggda med så gammal teknik att det inte är ekonomiskt eller tekniskt möjligt att underhålla eller att bygga ut för bredband.”(PTS dnr. 10-658)
Detta berör 70000 kunder under de närmaste 5 åren. I vårt område påbörjas avvecklingen under juli 2010 i området Strömmer, Boviken, Töresbyn för att sedan fortsätta norrut. Om vi vill ha tillgång till bra kommunikation i vår bygd, så måste vi ta tag i det själva. Upplägget är det samma som när man på landsbygden i början av 1900-talet byggde ut elnätet. Eget engagemang ger lägre kostnad.

Den 18 maj 2010 bildades den ekonomiska föreningen Grensnet. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla medlemmarna nätanslutning genom högkvalitativt bredband för bl a data- och telekommunikation och tjänster för deras nyttjande av anslutningen samt genom annan därmed sammanhängande och förenlig verksamhet. Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

Till medlem antas en sökande som äger fastighet inom Årjängs kommun området Bryngelsbyn - Bottner i Töcksmarks och Östervallskogs församlingar med omnejd, som kan förväntas följa föreningens stadgar, och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål. Om en fastighet har flera delägare kan endast en av delägarna vara formell medlem. Ansökan om medlemskap görs skriftligt till föreningen på av föreningen tillhandahållet formulär här på hemsidan. Ansökan om inträde prövas av styrelsen.

Vårt projekt är helt fristående och har inget samband med kommunens utbyggnad av fiber.

Status

Överblivit material till salu:      
Tillverkare Beteckning Antal Pris
Nexans GRHALTTLV 12SM G652D (12 fiber) 204 m 22:-/m + moms
Nexans GRSSLDV 24SM (24 fiber luftkabel) 805 m 20:-/m + moms
Nexans GRSSLDV 24SM (24 fiber luftkabel) 470 m 20:-/m + moms
Kontakta styrelsen vid intresse