Grensnet Ek. för.

Styrelsen

    Tel
Ordförande Dirk Handzic
0573 620 19
Sekreterare Örjan Gruvborg
0573 610 04
Kassör Per Axelsson
0768 171 825
Ledamot Tommy Persson
0706 271 118
Ledamot Hans Thorängen
0705 160 064
Suppleant Roger Nilsson
0703 409 990
Suppleant Reine Eriksson
Revisor Kenneth Christofferson
Revisorsuppleant Lennart Berglund
0573 213 88

 

Drift- och underhållsgrupp

Sammankallande Patric Gruvborg
0738 393 652
  Roger Nilsson
0703 409 990
  Manne Olsson
0703 489 125
  Jörgen Thoresson
0573 620 12
  Thomas Eriksson
0730 526 016

 

Administrationsgrupp

Sammankallande Dirk Handzic
0573 620 19
  Örjan Gruvborg
0573 610 04
  Per Axelsson
0573 214 48

 

Områdesrepresentanter

Delebråten - Töresbyn Stefan Norman
0702 229 978
  Thomas Eriksson
0730 526 016
Eleofsbyn Lennart Larsson
0730 417 725
  Karin Nilsson
0706 430 622
Torpedalsvägen Stefan Bryntesson
0704 238 806
  Thommy Persson
0706 271 118
Boviken - Kyrkobyn Stefan Knutsson
0704 941 166
  Nisse Johansson
Kroksvägen Patric Gruvborg
0738 393 652
  Roger Nilsson
0703 409 990
Strömmervägen Jens Hultman
0705 587 827
  Per-Åke Samuelsson
0730 611 175
Bön Ove Åhs
0703 357 518
  Glenn Åhs
0706 808 582
Rommenäs - Björkenäs Stefan Bryngelsson
0722 499 747
  Lars Olsson
0703 168 608
Ivarsbyn Jörgen Thoresson
0573 620 12
  Raimo Haglund
0705 562 053
Bottner - Trångstad Johnny Ringsby
0702 529 559
   
Juskog Owe Björnson
0573 200 03
   
0702 627 131